МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я

Що таке ментальні здоров’я?

Психічне (ментальне) здоров’я – це стан психічного благополуччя, яке дозволяє людям справлятися з життєвими стресами, реалізовувати свої здібності, навчатися й працювати, а також робити внесок у життя суспільства. Це невід’ємний компонент здоров’я та благополуччя, який є основою нашої індивідуальної та колективної здатності ухвалювати рішення, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо

Чому ментальне здоров’я важливе?

Позитивне ментальне здоров’я має вирішальне значення в сучасному світі, оскільки воно глибоко впливає на кожен аспект нашого життя. Ментальне здоров’я може впливати на наші думки, дії та комунікацію. Воно дає нам змогу долати виклики, будувати значущі стосунки та приймати обґрунтовані рішення.

Як дбати про ментальне здоров’я?

Мати міцний фундамент, коли мова йде про ментальне здоров’я, означає, що ви можете мати продуктивні, здорові стосунки, справлятися зі щоденними життєвими стресами, сформувати позитивне самосприйняття, алишатися мотивованим, фізично активним і здоровим


ДАЙДЖЕСТ “МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я”

2024, №5

Очікується