ДІЯЛЬНІСТЬ

Комунальне підприємство «Обласний центр громадського здоров’я»

Дніпропетровської обласної ради»

організовує роботу та координує діяльність органів та закладів охорони здоров'я, інших відомств та організацій Дніпропетровської області, спрямованої на гігієнічне навчання і виховання населення, підвищення рівня гігієнічної культури, пропаганду здорового способу життя


здійснює інформаційне та методичне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, фізичної культури, засобів масової інформації, враховуючи епідситуацію, статистичні дані, результати соціологічних досліджень


підготовляє та видає санітарно-освітні і наочні матеріали та розповсюджує їх у лікувально-профілактичних, навчальних закладах, підприємствах, організаціях, інших відомствах


сприяє висвітленню у засобах масової інформації питання діяльності наукових та професійних досягнень у медицині із залученням головних штатних та позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я, спеціалістів лікувально-профілактичних закладів, вчених


організовує та бере участь у проведенні інформаційно-просвітницьких, профілактичних акцій  з актуальних медичних проблем


бере участь у підготовці  та підвищенні кваліфікації медичних кадрів, спеціалістів інших відомств з питань формування здорового способу життя