Вийшов 3-й номер інформаційного вісника “Неінфекційні захворювання”

Інформаційний вісник “Неінфекційні захворювання” – сучасний погляд на лікування та профілактику неінфекційних захворювань (НІЗ).

НІЗ в Україні є причиною більш ніж 80% втрачених років потенційного життя через передчасну смертність та інвалідність, а також близько 90% всіх смертей з високим рівнем передчасної смертності, особливо від серцево-судинних захворювань. 

Останніми роками неінфекційні захворювання (НІЗ) є в центрі уваги вчених та практичних лікарів усього світу. Для України ця проблема має першочергове значення у зв’язку з великою поширеністю НІЗ і високою частотою інвалідизації та смертності внаслідок цих захворювань. До НІЗ відносять – серцево-судинні, онкологічні, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет, психічні розлади тощо.

В основі розвитку більшості НІЗ лежать однакові фактори ризику – малорухомий спосіб життя, куріння, надмірна маса тіла, нераціональна харчова поведінка та інші.

Однією з основних складових усіх профілактичних заходів є формування в населення медичних знань й установок на здоровий спосіб життя.

Переглянути 3-й випуск 2024 рік